شرکت ژئوپی البرز با مشاوره و پیگیریهای منظم روزانه بصورت تلفنی و آنلاین و پیامکی و همچنین مقدر کردن گارانتی و خدمات پس از فروش برای تجهیزات سعی در خدمات بیشتری به مشتریان سطح کشور دارد.